ออกแบบและติดตั้ง scrubber (Pocked bed scrubber, Spray tower scrubber,  Venturi scrubber, Cyclone scrubber)
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดอากาศ
จำหน่าย อุปกรณ์ ภายในระบบ บำบัดอากาศ (Packing media, Nozzle, Valve and Pump, FRP Blower, ถัง FRP, FRP Cover)
ซ่อมแซม/บำรุงรักษา scrubber (ทำความสะอาด scrubber, ซ่อมแซมระบบท่อ,เปลี่ยนอุปกรณ์)

เราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อความยั่งยืนของสังคมคุณภาพ

OUR PRODUCT

DUCTING & PIPING SYSTEM
SCRUBBER EQUIPMENT & INSTRUMENT
PACKING MEDIA & SPARE PART
OUR DESIGN AND SYSTEM PREVENTIVE MAINTENANCE AND SERVICE

งานออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (AIR POLLUTION CONTROL SYSTEM)
WET SCRUBBER & PIPING SYSTEM INSTALLATION
ACTIVATED CARBON ADSORBER INSTALLATION
CHEMICAL TANK INSTALLATION
OTHER EQUIPMENT SUPPLY & INSTALLATION

วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ

ออกแบบและติดตั้ง scrubber (Pocked bed scrubber, Spray tower scrubber,Venturi scrubber, Cyclone scrubber)
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดอากาศ
จำหน่าย อุปกรณ์ ภายในระบบ บำบัดอากาศ (Packing media, Nozzle, Valve and Pump, FRP Blower, ถัง FRP, FRP Cover)
ซ่อมแซม/บำรุงรักษา scrubber (ทำความสะอาด scrubber, ซ่อมแซมระบบท่อ,เปลี่ยนอุปกรณ์)

นโยบายในการทำงาน

ทำงานอย่างมืออาชีพ มีมาตรฐานและเน้นความปลอดภัย
ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งต่อสินค้าและบริการที่ดีให้กับลูกค้า